Partner

Cassia Co-op

50% van de wereldproductie kaneel is afkomstig uit Indonesië. Het grootste deel groeit in een unieke omgeving op het eiland Sumatra, genaamd Kerinci (Jambi provincie).

Cassia (Cinnamomum Burmanii Blume) is bekend om zijn hoge kwaliteit. Uit hetzelfde gebied komt ook het product patchouli (wordt hoofdzakelijk verwerkt in de flavor/fragrance Industrie) en gebruikt voor intercropping.

Doel van Cassia Co-op is het creëren van een duurzame keten voor kaneel en aanverwante producten om hiermee toegevoegde waarde te genereren voor haar aangesloten/gecertificeerde boeren en sociale samenwerkingsverbanden op het eiland Sumatra.

AgriPartners vertegenwoordigt Cassia Co-op NL & PT CassiaCo-op IDN in Europa

Missie

Door middel van het exporteren van kaneel en patchouli olie uit Indonesië, een duurzame productie opbouwen.

Dit met toegevoegde waarde voor de boeren en de uiteindelijke afnemers (de levensmiddelen-industrie).

Het creëren van een eerlijke en efficiënte supply chain!

Our mission is to create a transparent/sustainable supply chain in the food-industry.